Getrouwde vrouw komt in de ban van haar Meester DEEL1

Categorie: cuckolding  |  Toegevoegd op zondag 12 januari 2014 05:27DEEL 1 - Hoofdstuk 1 - De misstap
Anna is altijd al een erg seksuele vrouw geweest, ook al besefte ze het zelf niet. Ze was 33 jaar, ze had lange bruine haren, en ze een gezicht dat eigenlijk maar heel gewoontjes was. wat dat betreft was ze dus niet lelijk, en ook geen opvallende schoonheid. Ze was ook redelijk klein van gestalte, ongeveer 1m60 groot, maar door haar ronde vormen trok ze toch vaak de aandacht van heel wat mannen. Zelf vond ze dat haar heupen te breed en haar borsten veel te zwaar waren, en ze schaamde zich daar ook voor, maar haar man Fred en veel andere mannen vonden dat dat juist haar aantrekkelijkste punten waren. Anna was altijd al van nature uit een heel vriendelijke persoon geweest, en ondanks het feit dat ze redelijk verlegen was, vond ze het soms wel spannend om wat met andere mannen te flirten, maar heel ver ging ze daar nooit in, omdat ze haar huwelijksbeloften aan haar man toch wel ernstig nam.

Ze had haar man leren kennen doordat ze tegenover elkaar in dezelfde straat woonden, en omdat haar dochter van 6 vaak met de zonen van Fred speelde. Ze waren verliefd geworden op elkaar, en ze hadden sindsdien samen een heel goed leven. Ze wist dat Fred van haar hield, en Fred wist dat zij van hem hield. Een tijdje later waren ze al getrouwd en hadden ze samen een huis gekocht, en zelfs een jaar na hun trouwdag was hun leven nog steeds allesbehalve saai, en hielden ze nog heel erg van elkaar.

Ook in bed ging alles goed, maar toch ging alles uiteindelijk anders dan ze had verwacht en gehoopt. Het begon al toen ze op zekere dag werd voorgesteld aan haar nieuwe baas. Hij was flink wat ouder dan haar, maar hij zag er goed uit, en hij maakte al vanaf het begin duidelijk dat zijn interesse in haar verder ging dan wat in een normale werkgever-werknemer relatie gebruikelijk was. Ze vond dit erg vervelend en ongemakkelijk, ook al omdat ze zich op een vreemde manier ook wel tot hem aangetrokken voelde. Uit liefde voor haar man wees ze zijn voorstellen om samen te gaan eten echter keer op keer af.

Op zekere dag ging echter alles helemaal mis. Het begon ‘s morgens al. Fred en Anna kregen tijdens het ontbijt een hevige ruzie die eigenlijk over helemaal niets ging, maar die toch hevig opliep. Gefrustreerd en boos gingen ze allebei naar hun werk, en Anna dacht dat ze het die avond wel zouden bijleggen. Ze zouden dan namelijk samen naar een bedrijfsfeestje van haar werk gaan. Toen ze thuiskwam en zich aan het voorbereiden was voor het feestje kreeg ze echter een telefoontje van Fred die meldde dat hij door een onverwachte maar belangrijke gebeurtenis op zijn werk moest overwerken, en dat het waarschijnlijk laat zou worden. Teleurgesteld en opnieuw boos ging Anna dus maar alleen naar het feestje. Het was niet haar bedoeling om er erg lang te blijven, en na een uurtje begon ze al afscheid te nemen van haar collega’s. Maar toen zag ze Hem. Hij kwam naar haar toe, hij begon met haar te praten, ze liet zich door hem ompraten om met hem te dansen, en zonder het zelf echt te willen merkte ze dat ze helemaal voor hem viel.

Alles aan hem trok haar aan: zijn zelfvertrouwen, zijn uiterlijk, en ja, ook zijn hoge positie binnen het bedrijf gaf hem een imago van autoriteit dat haar heel erg aantrok. Bovendien was hij nogal dominant van aard, en dat maakte het erg moeilijk voor haar om ‘neen’ tegen hem te zeggen. Toen hij haar na verloop van tijd met zich mee naar buiten trok, ging ze met hem mee. Ze nam naast hem in plaats in zijn dure, grote auto, ook al wist ze niet waar hij naartoe reed. Toen ze bij een hotel kwamen wist ze dat ze eigenlijk niet met hem mee naar binnen mocht gaan, maar toch ging ze met hem mee. Ze was zo nerveus, en zo bang dat ze betrapt zou worden, maar vreemd genoeg leek die angst haar alleen maar meer op te winden. Ze liet zich door hem verleiden, en de daaropvolgende twee uur hadden ze ononderbroken, geile seks met elkaar.

Toen het voorbij was en haar baas haar terug naar het feestje bracht, waar haar auto stond, voelde ze zich heel erg schuldig ten opzichte van Fred, omdat ze zo enorm veel van hem hield en omdat ze wist dat ze iets had gedaan wat vreselijk was. Ondanks het feit dat ze heerlijke seks had gehad met haar baas beloofde ze zichzelf dat ze zoiets nooit meer zou laten gebeuren.

Hoofdstuk 2 – De foto’s en de prijs
Tijdens de daaropvolgende dagen deed ze haar best om alle contacten met haar baas te vermijden. En daar slaagde ze ook in. Maar op de derde dag vond ze een bruine enveloppe op haar werktafel. Ze haalde de inhoud eruit en was op slag in paniek. Het waren foto’s. Ze waren van slechte kwaliteit, en het leken wel afdrukken van videobeelden te zijn, maar desondanks waren het heel duidelijke foto’s. Het waren foto’s van haar met haar baas, in het hotel. Heel expliciete foto’s, die niets aan de verbeelding overlieten over wat er die avond van het feestje gebeurd was. Met een lijkbleek gezicht stopte ze de foto’s snel terug in de enveloppe, en zag ze toen dat er nog een briefje bij zat.

“Anna. Ik weet dat dit waarschijnlijk als een schok komt, maar het is belangrijk dat je deze brief helemaal leest, en dat je heel goed nadenkt over wat ik je te vertellen heb. Je hebt eigenlijk niets om je zorgen over te maken, op voorwaarde dat je alle instructies in deze brief opvolgt. Als je dat niet doet, dan denk ik dat je zelf wel kan raden wat er zal gebeuren. Dit zijn slechts enkele van de vele foto’s van ons “gezellig samenzijn” na het feestje. Ik heb er nog meer, en ik heb ook nog een hele video waarop duidelijk te zien is hoezeer je ervan genoot om je man te bedriegen. Hoe denk je dat je man zal reageren als hij die beelden ziet?”

Anna stopte even met lezen. Haar hele lichaam trilde. Oh god, wat moest ze nu doen? Dit kon niet echt zijn. Alsjeblieft, laat dit een slechte droom zijn? Ze wilde huilen, maar ze was gewoonweg te geshockeerd..

“Ik ben een man met ‘speciale verlangens’, Anna, en ik heb lang gewacht om iemand als jou tegen te komen. Ik heb zo erg van je genoten, en ik wil nog veel meer van je genieten. En ik wil het niet meer aan het toeval overlaten om te bepalen of ik al dan niet krijg wat ik wil. Ik weet wat ik wil, en dat zal ik nu ook nemen. En jij bent degene die me zal geven wat ik wil. Ik weet zeker dat als je goed hebt nagedacht, je zal begrijpen dat de enige manier waarop je je huwelijk nog kan redden is door te doen wat ik je opdraag. Ik zal je geen enkele schade toebrengen, en je kan verder een normaal leven leiden, als je me maar gehoorzaamt. Ik heb geen haast, dus neem maar even je tijd om over dit alles na te denken. Ik wil wel dat je weet dat we komende maandag weer samen zullen zijn.”

Het was vandaag donderdag. De affaire had ze op maandagavond gehad, en ze had gehoopt dat Mark (haar baas) had begrepen dat het maar iets eenmaligs zou zijn. Hij had zich zo vriendelijk en voorkomend gedragen, en ze had verwacht dat hij zou begrijpen dat ze hier niet mee verder zouden kunnen gaan. Brrr, ze trilde van de zenuwen, en haar maag lag in een knoop, maar ze las toch verder.

“Ik wil dat je er sexy voor me uitziet, komende maandag. Ik zal om precies 1 uur in de namiddag op de parkeerplaats op je wachten. Ik verwacht dat je dan meteen naar mijn auto komt, en dat je zonder iets te zeggen in stapt. Ik wil dat je je ogen naar beneden gericht houdt, en dat je me niet aankijkt. Ga er maar van uit dat we een paar uur weg zullen zijn. En Anna, ik wil dat je hierover tegen niemand iets verteld. Als ik ook maar het geringste vermoeden krijg dat je hierover iets tegen iemand verteld hebt, of dat je je niet tot op de letter aan mijn instructies houdt, dan zal ik ervoor zorgen dat de foto’s en de videoband bij je man terechtkomen.”

Er stond nog een P.S. bij: “P.S. Alles wat ik weet over je man zegt me dat hij niet veel begrip zou hebben als hij iets te weten zou komen. Ik raad je daarom aan om niet meteen alles op te gaan biechten, in een poging het weer goed te maken. Want zelfs als hij het zou begrijpen, ben ik er zeker van dat er andere mensen in je leven zijn die minder begripvol zouden zijn als ze zouden weten wat voor een slet je bent.”

Anna las de brief opnieuw, en deze keer begonnen haar tranen te stromen. Ze was helemaal overstuur en radeloos. Snel stopte ze het briefje terug in de enveloppe en borg ze alles op in haar handtas. De rest van die dag ging voorbij als in een waas. Ze kon zich niet meer op haar werk concentreren, en het enige waar ze aan kon denken was de afschuwelijke brief en hoe Fred zou reageren als hij iets te weten zou komen. Ze dacht na over manieren waarop ze onder alles uit zou kunnen komen, maar vond geen oplossing. Ze wist dat ze in de val zat, en dat ze geen andere keuze had dan te doen wat Mark van haar wilde.

Tijdens het weekend dat volgde probeerde ze zichzelf een beetje op te beuren door te ervan uit te gaan dat de dingen misschien toch niet zo erg waren. Misschien zou het maar voor even zijn. Misschien zou ze zelfs een beetje kunnen genieten van de seks die Mark blijkbaar met haar wilde. Misschien zou hij haar weer snel beu zijn, en dan zou ze haar oude leventje weer op kunnen pakken en doen alsof er niets gebeurd is.

Hoofdstuk 3 – De Overgave
Maandag kwam veel te snel. Het weekend was zo voorbij, en Anna was zo gespannen dat ze zich voelde alsof ze een of andere verdovende medicatie had ingenomen. Op zondagavond voelde ze zich zo slecht en zo schuldig dat ze wilde dat Fred haar de hele nacht vasthield en knuffelde. Ze had het echt nodig om hem te laten voelen hoeveel ze van hem hield, en om te voelen hoeveel hij van haar hield.

Fred stelde zich geen vragen bij het feit dat zijn echtgenote meer behoefte had aan liefde en knuffels. Hij hield enorm veel van haar, en gaf haar de volgende ochtend een complimentje omdat ze er zo goed uit zag. Anna zei niet veel, maar dat gebeurde wel vaker zo vroeg in de ochtend. Het viel Fred wel op dat bepaalde dingen een beetje anders waren dan anders. Zo had ze een rokje aan dat veel korter was dan hij van haar gewend was. Het viel Fred ook op dat ze veel vroeger was opgestaan dan normaal om haar benen te scheren en om meer zorg aan haar make-up te kunnen besteden. Wat hem echter het meest opviel was dat haar blouse zo diep was uitgesneden dat behoorlijk veel van haar decollette te zien was, en dat ze het colbertje dat ze normaal altijd droeg om haar borsten te verbergen vandaag niet aan had. Hij vond het wel vreemd dat zijn echtgenote, die zich anders zo schaamde en ongemakkelijk voelde omwille van haar borsten, nu een blouse aanhad die haar borsten eerder accentueerden, maar hij hoopte dat dit misschien een teken was dat ze er zich nu eindelijk wat minder voor schaamde. Hij hield namelijk van haar grote borsten, en hij vond dat ze zich daar niet voor hoefde te schamen.

Anna had geen leuke ochtend op haar werk. Ze was de hele tijd afgeleid, kon zich opnieuw maar moeilijk concentreren, en alles wat ze deed leek fout te gaan. De tijd ging ook heel traag voorbij, en het leek wel eeuwen te duren voordat het eindelijk 1 uur was. Ze vertelde aan haar collega’s dat ze een afspraak had met een vriendin, en dat ze waarschijnlijk wat later terug zou zijn dan normaal. Op de parkeerplaats zat Mark al in zijn auto op haar te wachten. Ze ademde even diep, liep naar de passagierskant van de auto, opende de deur en ging zitten. Ze herinnerde zich de instructies van de brief nog heel goed, en ze was eigenlijk wel blij dat ze niet hoefde op te kijken of te spreken. De stilte was heel erg ongemakkelijk, maar er waren ergere dingen dan gewoon in stilte naast elkaar te zitten. Mark startte de motor en begon te rijden. Ze herkende de weg en ze vermoedde dat hij naar het hotel reed. Na een poosje verbrak hij de stilte.

“Goed gedaan, Anna.” Zijn stem klonk zelfverzekerd en opgewekt. Zijn arrogante houding stoorde haar, maar ze wist dat dit vreemd genoeg ook een van de dingen was die hem zo aantrekkelijk maakte. “Je ziet er goed uit, en je ruikt ook lekker. Mag ik ervan uitgaan dat je alles voor jezelf gehouden hebt?” Terwijl hij sprak legde hij zijn hand op haar naakte bovenbeen. Ze wilde hem uitschelden, maar wist dat ze daardoor alleen maar meer in de problemen zou komen. Deze hele situatie was zo afschuwelijk! “Ja. Ik heb niemand iets verteld.” Haar eigen stem was zacht, zwak, bijna onderdanig.

“Goed zo!” Zijn hand kneep op een stevige, bijna bezitterige manier in haar been. “Mooi… netjes… mmmm, je benen zijn zo mooi glad en zacht.” Even later kwamen ze inderdaad bij het hotel aan. Mark liep met zelfverzekerde pas naar binnen en ging meteen naar de liften, erop vertrouwend dat Anna hem gehoorzaam volgde. Bij de kamer aangekomen deed hij de deur open, greep haar vastberaden bij haar pols, en trok hij haar achter zich aan naar binnen. Hij bracht haar tot bij het bed, maar liep zelf naar het raam en keek naar buiten. Zonder zich naar haar om te draaien begon hij te spreken.

“Anna, ik hoop dat je begrijpt in welke situatie je jezelf gebracht hebt?” Haar antwoord was kort, eenvoudig en nederig. “Ja.” “Anna… ik ga dingen met je doen. Ik heb een duistere kant, en die ga ik op jou uitleven. En jij gaat daar aan meewerken. Begrijp je dat?” Zonder het zelf te willen, en ondanks haar angst en het feit dat ze hem haatte, merkte ze dat ze erg opgewonden was. “Ja” antwoordde ze fluisterend. “Goed zo. Trek je kleren uit, nu meteen. Ik wil dat je dat meteen doet, en snel. En doe maar geen moeite om het op een stijlvolle of sexy manier te doen, ik wil gewoon dat je je kleren nu meteen uittrekt.” Met deze woorden draaide hij zich om en keek haar aan.

Hij had die dingen op zo’n dwingende en dominante manier gezegd dat ze ervan schrok. Ze wist echter dat ze geen keuze had, en trok snel haar kleren uit. Even later stond ze helemaal naakt bij het bed. Ze was verrast door wat het met haar deed om zijn bevelen op te volgen, en om nu zo naakt voor hem te staan. Mark had zijn kleren, een mooi pak op maat, nog aan. Ze voelde zich heel erg ongemakkelijk, en haar wangen waren rood geworden van schaamte. Terwijl ze zo voor hem stond, met een arm over haar borsten en met haar andere hand op haar kruis, bleef hij haar lange tijd aankijken. Het was duidelijk dat hij ervan genoot om haar in deze situatie te plaatsen. “Plaats je handen in je nek, Anna.” Zijn woorden waren wederom bevelend, dwingend. Anna voelde zich als een klein meisje dat terecht gewezen werd, maar ze gehoorzaamde. Ze bracht haar handen naar haar nek, waardoor haar borsten nu vrij hingen. Ze had zich altijd al geschaamd voor haar grote borsten, en voelde zich nu dus nog ongemakkelijker dan voorheen, maar wat erger was, was dat ze steeds opgewondener werd. Haar kutje voelde nat en gezwollen aan, en ze had schrik dat Mark dat zou merken.

Hij bleef nog een tijdje naar haar kijken, met schuin hoofd, terwijl hij zijn ogen over haar hele lichaam liet gaan. Ze voelde zich verkracht, ook al had hij haar nog niet eens aangeraakt. Het leek wel alsof dit een heel andere man was dan degene waar ze zich enkele dagen eerder door had laten verleiden.

Ze schrok even toen hij naar haar toe kwam, en vervolgens om haar heen liep. Hij keek zo aandachtig naar haar lichaam dat het wel leek alsof hij haar nog nooit eerder naakt had gezien. Toen hij achter haar stond trok hij haar handen naar beneden en achter haar rug, en als vanuit het niets haalde hij een paar metalen handboeien tevoorschijn die hij om haar polsen dicht klikte. Ze probeerde haar handen weg te trekken, maar het was te laat. Ze werden door het koele, harde metaal stevig bij elkaar gehouden. Ze was zich heel erg bewust van hoe hulpeloos ze nu was, en ze was zich ook heel erg bewust van hoe ze in deze positie gedwongen werd haar borsten naar voor te duwen. Ze schaamde zich dood toen hij een van haar zware borsten vast nam en goedkeurende gromde. Hij liep weer langzaam om haar heen en ging verder met het bestuderen van haar naakte lichaam. “Spreid je benen, Anna. Verder. Nog een klein beetje meer. Goed zo, dat is het.”

Ze voelde zich zo naakt en zo kwetsbaar. Haar gezicht brandde van schaamte, en ze was zich bewust van hoe sletterig ze nu wel niet moest uitzien. Ze voelde zich vernederd, en dat werd alleen maar erger toen Mark een duur uitziende digitale camera tevoorschijn haalde. Met wijd opengesperde ogen keek ze hem smekend aan en verbrak de stilte om zachtjes “alsjebieft, nee” te fluisteren.

Met een koude, kille blik legde hij haar meteen weer het zwijgen op, en begon hij vervolgens foto’s van haar te maken zoals ze daar stond. Ze sloeg meteen haar ogen naar beneden, maar hij dwong haar om recht in de lens te kijken. “Goed zo, wat een brave meid. Deze zullen een mooie toevoeging zijn aan mijn verzameling foto’s van jou.” Anna wilde huilen, temeer omdat ze maar niet begreep waarom dit alles haar zo enorm opwond. Haar tepels stonden helemaal stijf, en priemden bovenop haar naar voor geduwde borsten. Hij legde de camera neer en kwam heel recht voor haar staan, zo dichtbij dat hij letterlijk op haar neerkeek en zij naar hem op moest kijken. Voor de eerste keer liet hij een van zijn sterke handen naar beneden tussen haar gespreide benen gaan, waar hij het natte bewijs van haar opwinding voelde. Hij grinnikte even. “Nou nou… deze kleine slet geniet hier blijkbaar van… of niet?”

Anna gaf geen antwoord. Ze had haar ogen weer neergeslagen van schaamte en opwinding. Ze ademde snel en diep, en ze begreep maar niet waarom ze hier zo opgewonden van werd.

Plots draaide Mark haar om en duwde hij haar over het bed. Daarbij greep hij haar bij de haren en bracht hij haar zo in de positie waarin hij haar wilde hebben. Hij gaf haar een harde klap op haar kont, en ze leek automatisch te begrijpen dat hij wilde dat ze haar rug kromde en haar kont omhoog duwde. Opnieuw gromde hij goedkeurend, liet zijn broek naar beneden glijden, en ramde zijn pik ruw in haar kutje. Vervolgens leunde hij over haar heen, en terwijl hij met een hand haar haren vasthield, greep hij met zijn andere hand een van Anna’s zware borsten stevig beet. Hij kneedde ze een tijdje, en liet ze dan los zodat haar borsten weer vrij onder haar lichaam bengelden. Hij bracht zijn andere hand nu ook naar haar haren, en terwijl hij er hard aan trok begon hij zijn harde pik stevig in en uit haar kutje te stoten.

Hij beukte hard en snel op haar in. Anna kon alleen maar kreunen, niet alleen van de brutale penetratie, maar ook van de manier waarop Mark’s dikke pik haar kutje keer op keer helemaal opvulde. Haar gehijg en gekreun werden al snel luider. Ze had het altijd al heerlijk gevonden om langs achter genomen te worden. Het was een van haar favoriete standjes, en ze wist dat Mark dat eigenlijk niet kon weten, maar toch deed hij precies datgene wat haar het meest opgeilde. Door de manier waarop hij zo brutaal langs achter op haar inbeukte kon ze haar eigen gevoelens van lust en geilheid niet meer onder controle houden. En de manier waarop hij hard aan haar haren trok, en de hulpeloosheid van de manier waarop haar handen achter haar rug geboeid waren, maakte dat alleen maar erger. Ze werd gebruikt. Geneukt. En dan ook nog op een erg barbaarse manier.

De kamer werd gevuld met het geluid van gehijg, gekreun, kreetjes van opwinding, de geur van sex, het geluid van vlees dat tegen vlees kletste, en het natte, soppende geluid van hun geneuk. Anna trilde over haar hele lijf, en haar zware borsten slingerden wild heen en weer en botsten af en toe ook tegen elkaar, terwijl Mark zijn pik in en uit haar natte kutje bleef stoten. Haar kutsappen begonnen nu ook al langs de binnenkant van haar benen naar beneden te glijden, en even later kon ze niet anders dan luid kreunend klaar te komen. Ze schaamde zich dood, want ze wilde helemaal niet klaarkomen. Ze wilde zelfs niet opgewonden zijn. Maar ze kon het niet verhelpen. En ze kon het ook niet meer tegenhouden.

Mark hield het ook niet meer langer vol en kwam even later ook heftig klaar. Zijn harde pik spoot de ene scheut heet zaad na de andere diep in haar natte kutje, en hHet duurde niet lang of hij voelde hoe een deel van zijn zaad gemengd met de Anna’s kutsappen langs zijn benen naar beneden begon te druipen.

Anna hoopte dat Mark niets van haar orgasme had gemerkt, maar ze wist dat die kans maar klein was. Terwijl hij zijn pik nog een paar keer diep in haar stootte en zijn laatste scheuten zaad in haar spoot voelde ze de gevoelens van schaamte evenals de schuldgevoelens weer in haar naar boven komen, en was ze zich weer zo bewust van hoe ze net haar man opnieuw bedrogen had. Ze probeerde echter troost te vinden in de gedachte dat ze het deze keer niet vrijwillig gedaan had.

Hij trok zijn pik heel langzaam uit haar kutje, ervoor zorgend dat ze elke centimeter van zijn pik voelde terwijl die uit haar meest intieme plekje gleed. Ze was zich bewust van de natheid die langs de binnenkant van haar benen naar beneden droop, en besefte dat de hoeveelheid sperma die hij in haar gespoten had behoorlijk groot was.

“Blijf staan.” Zijn stem was zacht maar vastberaden. Anna bewoog geen vin. Ze was te beschaamd en te moe om te bewegen. Ze hield haar ogen gesloten, maar toen ze een bekend geluid hoorde deed ze die meteen weer open. Het was het geluid van Mark’s camera, en ze zag de flits afgaan terwijl hij close-ups nam van het zaad dat uit haar kutje droop. Hij nam nog wat meer foto’s, en Anna voelde zich zo ellendig dat de tranen in haar ogen opwelden en over haar wangen naar beneden vloeiden. Hij leunde naast haar over het bed en bracht zijn gezicht heel dicht bij dat van haar. Hij bestudeerde haar gezicht, en glimlachte tevreden. Met een hand greep hij opnieuw een van haar borsten vast en kneep er zachtjes in, waarna hij met diezelfde hand zachtjes de haren die in haar gezicht hingen wegduwde. “Je bent nu van mij, Anna. Helemaal van mij. Ik hoop dat je dat beseft?”

Anna sloot haar ogen, nog steeds stervend van schaamte en vernedering, en fluisterde zachtjes “Waarom doe je me dit aan?”

Hij grinnikte alleen maar. “Anna, Anna…” Zijn toon was weer zo neerbuigend, alsof ze een domme vraag gesteld had, en alsof hij wilde benadrukken hoeveel macht hij nu over haar had. “Je bent niet zo onschuldig als je jezelf voordoet, slet. Je hebt je man bedrogen, of was je dat al vergeten?” Anna schudde haar hoofd, en wilde dat het allemaal gewoon zou weggaan. “Oh jawel. Je bent enkele dagen geleden nog hier geweest, samen met mij. Je bent vrijwillig met me meegekomen, en je hebt jezelf vrijwillig aan mij gegeven. Je wilde genomen worden. Je wilde geneukt worden. Ik zag dat gewoonweg aan je, maar ik zag ook wat je nog meer te bieden had. En ik heb toen besloten dat ik zou nemen wat ik wilde, terwijl ik jou ook gegeven heb wat jij diep vanbinnen wilde. Je hebt hierin geen keuze meer, Anna. Het beste wat je kan doen is het gewoon over je heen laten komen, en proberen ervan te genieten. Het enige wat je hoeft te doen is je benen voor me te spreiden en het te laten gebeuren, net zoals je dat zonet al gedaan hebt. Je bent van mij, Anna. Je bent mijn bezit. En ik zal je vanaf gebruiken. Erg vaak zelfs.”

Hij zweeg even, terwijl hij zijn hand weer naar haar borsten liet gaan die hij die zachtjes begon te strelen. “Voor wat ik met je van plan ben, ben jij de perfecte vrouw, Anna. Je bent niet uitzonderlijk knap, maar je hebt heerlijke dikke tieten, een lekkere ronde kont en een lijf dat gemaakt is om stevig gebruikt te worden. En vaak. Maar je hoeft je geen zorgen te maken, kleine slet, want bij mij ben je veilig. En als je me leert vertrouwen is er geen enkel probleem. Maar ik moet je ook waarschuwen: durf me niet tegen te werken. Alles zal vanaf nu op mijn manier gebeuren, en alleen maar op mijn manier. Als je niet meewerkt dan zweer ik je dat al deze foto’s bij je man terecht zullen komen. En ik denk dat je zelf wel weet hoe erg je hem daarmee zal kwetsen. Je leven zal vanaf nu nooit meer hetzelfde zijn, maar je kan er wel voor zorgen dat niemand anders gekwetst wordt.”

Hij stond recht, en maakte de handboeien los. “Ga nu maar even naar de badkamer. Je hebt een paar minuten om je wat op te frissen, en dan breng ik je terug naar je werk. Ik zal je wel laten weten wanneer ik je opnieuw nodig heb.” Anna stond nu ook recht, en sloeg beschaamd haar armen om haar naakte borsten heen. Ze had nog maar amper een stap in de richting van de badkamer gezet, of hij greep haar arm stevig vast, terwijl hij met zijn andere hand haar kin vastgreep en haar dwong hem recht in zijn ogen te kijken. “Heb je me begrepen, Anna? Besef je dat je nu van mij bent?” Ze knikte onderdanig, maar dat was niet genoeg voor hem. “Zeg het!”

De tranen rolden weer over haar wangen, maar tegelijkertijd voelde ze haar tepels weer stijf worden. “Ik besef het.”

“Wat besef je, Anna?”.

Haar stem was zacht en nederig. “Ik besef dat ik van jou ben.”

Hij liet haar naar de badkamer gaan, maar voordat ze de deur dicht kon doen hoorde ze hem nog zeggen “Je hebt nog veel te leren, kleine slet. Maar het belangrijkste is dat je weet dat er voor jou geen weg meer terug is.”

Hoofdstuk 4 – Geen weg terug

Drie dagen later vond Anna opnieuw een bruine enveloppe op haar werktafel. Het was donderdagochtend, en ze was net begonnen aan haar normale ochtendroutine – tenminste wat je ‘normaal’ zou kunnen noemen, want haar ontmoeting met Mark een paar dagen eerder hield haar wel heel erg bezig en baarde haar erg veel zorgen. Nadat hij haar op maandag terug naar haar werk had gebracht had ze zich zo misbruikt, machteloos en verward gevoeld. En door de schaamte en de schuldgevoelens die ze had, was ze sinds die dag ook heel afstandelijk geworden ten opzicht van haar man Fred. Ze hield nog enorm veel van hem, en wilde hem absoluut niet verliezen, maar ze schaamde zich zo erg en ze voelde zich ook zo enorm schuldig dat ze het niet kon verdragen om hem te dichtbij te laten komen. Als excuus zei ze dat ze zich een beetje ziekjes voelde, en dat het bevondien erg druk was op haar werk, waardoor ze zich daardoor een beetje gestresseerd voelde. Na de gebeurtenissen van maandag had ze de avonden doorgebracht met ijverig poetsen en wassen en strijken, en ze deed die dingen eigenlijk vooral op automatische piloot, want in haar gedachten was ze met heel andere dingen bezig. Ze maakte zich ernstig zorgen over wat er gebeurd was, en ze was bang voor wat haar nu allemaal nog te wachten stond. Ze was helemaal in de war, en ze wilde wat er gebeurd was eigenlijk zo snel mogelijk vergeten, maar tegelijkertijd speelden de gebeurtenissen van afgelopen maandag zich in haar hoofd steeds opnieuw af. Wat kon ze in hemelsnaam doen om van Mark af te komen?

Ze had sinds maandag niets meer gehoord van de man die de controle over haar genomen had. Ze hoopte dat hij haar misschien al beu geworden was, maar ze wist dat die kans maar heel erg klein was. Hoe meer ze nadacht over de dingen die waren gebeurd, hoe meer het tot haar door begon te dringen dat ze in de val zat. Ze worstelde bovendien ook behoorlijk met de gevoelens die dit alles in haar losmaakte. Ze had vooral moeite met het feit dat ze afgelopen maandag haar eigen gevoelens niet beter onder controle had kunnen houden, en dat de gedachten aan maandag haar na drie dagen nog steeds opgewonden. Hoe was dat in godsnaam mogelijk? Wat was er mis met haar? Hij had haar misbruikt, vernederd en gechanteerd, en het was bijzonder moeilijk voor haar om zich ermee te verzoenen dat die dingen haar dan ook nog hadden opgewonden.

Ze opende de enveloppe, en ze was niet echt verrast toen ze daarin enkele foto’s vond die Mark van haar genomen had. Op een van de foto’s zag ze zichzelf zoals ze kort na haar aankomst in de hotelkamer gestaan had. Haar ogen keken recht in de camera. Het was geen mooie foto. Kritisch als ze altijd op zichzelf was, bevestigde de foto voor haar dat – tenminste in Anna’s ogen – haar borsten veel te groot en te zwaar waren, en dat haar heupen veel te breed waren. In een andere foto stond ze over het bed gebogen, met haar kont omhoog geduwd. Die foto was gemaakt meteen nadat Mark haar geneukt had. Ze vond het een erg vernederende foto, want er was duidelijk op te zien hoe haar kutje nog open stond van de intense neukbeurt die hij haar met zijn dikke pik gegeven had, en je zag ook duidelijk de klodders zaad die uit haar kutje dropen en langs haar benen naar beneden gleden. Het leek wel een foto van een of andere porno-website.

Er zat natuurlijk ook weer een berichtje bij.

“Ik wil dat je straks met je auto terug naar het hotel gaat, en dat je er stipt om half 1 bent. Je gaat naar kamer 634. De deur zal open staan. Ga naar binnen, en doe meteen bij de deur je kleren uit. Vanaf het moment dat je me ziet wil ik dat je de hele tijd je ogen op mij gericht houdt. Ik zal op het bed zitten. Als je dan naar me toe komt wil ik dat je hele houding en gedrag een gevoel pure lust en geilheid uitstraalt. Kruip van op het voeteinde van het bed heel langzaam naar me toe, en dan wil ik dat je me een heel passionele kus geeft. En Anna, ik wil dat je me vandaag overtuigt dat je passie echt is. Ik speel geen spelletjes. Je zal hard moeten werken om me te overtuigen. En ik hoop voor jou dat je daarin slaagt. Anders weet je wel wat de gevolgen zullen zijn.”

Anna’s hart ging wild tekeer toen ze dit alles las. Wat hij van haar wilde – nee, eiste – dat ging veel te ver! Ze wist dat hij waarschijnlijk opnieuw een ontmoeting met haar wilde, en daarom was ze al bezig geweest om zich daar mentaal een beetje op voor te bereiden, maar dit had ze niet verwacht. Dit was verschrikkelijk! Het was al erg genoeg dat ze die dingen onder dwang moest doen, maar nu wilde hij ook nog dat ze zich zou gedragen alsof ze dit zelf wilde! Ze kon het ook niet laten om zich af te vragen of dit was hoe een hoer zich zou voelen als ze seks met een totale vreemde moest hebben?

De ochtend ging veel te snel voorbij. Voor ze het besefte was het al middag, en haastte ze zich in haar autootje naar de plaats van afspraak.

Ze kwam een klein beetje te vroeg bij het hotel aan, en ze moest daarom bloednerveus in de auto blijven wachten terwijl ze het dashboard-klokje in de gaten hield. Stipt om 12:30 haalde ze diep adem, stapte ze uit de auto en liep ze naar binnen.

De deur van kamer 634 stond op een kier, net zoals Mark geschreven had. De gordijnen in de kamer waren dichtgetrokken, en in de hele kamer was maar 1 lampje aan, op een van de nachtkastjes naast het bed. Van bij de deur zag ze Mark half liggend en half zittend met een aantal kussen in zijn rug op het bed liggen. Zijn bovenlichaam was naakt. De rest van zijn lichaam lag onder de dekens. Ze bleef even staan, maar ze bleef naar hem kijken, zoals hij haar had bevolen. Langzaam trok ze haar kleren uit, waarbij ze deze keer de tijd nam om ze netjes op te vouwen zodat ze niet zoals de vorige keer gekreukt zouden worden. Toen ze helemaal naakt was, liep ze rillend van de zenuwen naar het voeteinde van het bed. De hele tijd bleef ze hem recht in zijn ogen kijken, en zonder het zelf echt te beseffen of te willen begon ze langzaam maar zeker op te gaan in de rol die hij wilde dat ze speelde. Ze haatte de man die in het bed lag. Of neen – ze wilde hem haten. Maar op de een of ander manier lukte dat niet echt. Ze was boos op hem, en ze was bang voor hem, en ze had alle redenen van de wereld om hem te haten en te verachten, maar Anna was nooit een type geweest dat andere mensen echt kon haten. Misschien kwam het door haar opvoeding, of door haar zelfbeeld dat niet zo erg positief was, maar als ze al haatgevoelens had dan waren die meestal naar haarzelf gericht. En dat was ook nu het geval. Ze haatte zichzelf omdat ze haar lieve man bedrogen had, en omdat ze nu op het punt stond dat weer te doen. Ze haatte zichzelf omdat ze zich door Mark in de val had laten lokken. Ze haatte zichzelf omdat ze geen uitweg vond uit deze situatie. En ze haatte zichzelf omdat ze het niet kon laten om ook nog opgewonden te worden van deze hele situatie.

Onbewust maakte ze haar lippen nat, waarna ze als een kat op handen en knieen over het bed naar Mark toe kroop en zich voorbereidde op hun kus. Ze wist dat met hem niet te sollen viel, en dat hij het meende toen hij schreef dat hij een sensuele, passionele kus wilde… en ze wilde dan ook niet het risico lopen om hem teleur te stellen.

Ze bracht haar gezicht boven het zijne, waarbij haar inmiddels alweer hard geworden tepels over zijn behaarde borst gleden. Ze bleef op die manier heel even boven hem hangen, en liet vervolgens haar lippen naar de zijne gaan. Terwijl ze haar borsten op zijn borst liet zakken, bracht ze haar lippen naar die van Mark. Ze kuste hem, eerst heel zachtjes, maar toen hij haar kus beantwoordde werd de kus al snel heviger, intenser. Ze opende haar mond, en ontving zijn tong tussen haar lippen. Ze zoog er zachtjes op en proefde zijn speeksel. Een tijdje lang flirtten hun tongen met elkaar, plagerig en sensueel, maar dan lieten ze zich helemaal gaan en gingen hun tongen hevig in elkaars monden tekeer.

Het was een erg lange, intense, natte kus, en toen die voorbij was keek hij haar grijnzend aan. “Nou nou, ik ben onder de indruk. Ik had eigenlijk verwacht dat ik je zou moeten straffen, en had dus niet verwacht dat je het uit jezelf al op deze manier zou doen. Maar misschien komt dat doordat je dit zelf ook heel graag wil?”

Anna wist dat het geen zin had om hierop te antwoorden. Ze was slim genoeg om haar mond te houden, maar ze was zich wel bewust van hoe gejaagd haar ademhaling was, en dat het voor hem duidelijk moest zijn dat ze zelf erg opgewonden was.

Op Mark’s aanwijzing kroop ze bij hem onder de dekens, en in tegenstelling tot eerder die week was hij heel erg lief tegen haar. Afgelopen maandag had hij haar brutaal gebruikt, maar deze keer bedreef hij de liefde met haar, en de manier waarop ze het deden was gepassioneerd, opwindend, en soms zelfs heel teder. Af en toe fluisterde hij haar iets toe om haar eraan te herinneren dat ze hem moest ‘overtuigen’. Ze wist wat hij daarmee bedoelde, en deed haar uiterste best om geloofwaardig over te komen. Daarbij werd ze zelf echter zo opgewonden en geil dat ze het niet kon verhelpen om zelf klaar te komen, Niet een keer, maar zelfs drie keer. En het waren bijzonder intense orgasmes.

Toen het voorbij was en ze in elkaars armen lagen fluisterde Mark haar weer toe. “Dat heb je goed gedaan, Anna. Je bent er ook in geslaagd om me helemaal te overtuigen dat je dit niet zomaar gespeeld hebt. en daar ben ik heel blij om. Ik wil namelijk dat je dit zelf ook wil. En dat je dit zelf ook nodig hebt. En ik zal hier niet mee ophouden totdat ik weet dat je dit alles nodig hebt. Dat je mijn controle nodig hebt. Dat je mij nodig hebt. Dat je niet meer zonder mij kan.”

Ze bleven een poosje stil liggen, maar toen werd hij weer opgewonden. Gewillig opende ze haar benen, en liet ze zich opnieuw door hem nemen. Deze keer ging hij echter iets ruwer tekeer, en was hij minder lief en vriendelijk tegen haar. Toen hij tijdens zijn stoten begon te praten schrok ze van wat hij zei. “Je man. Zeg zijn naam.” Ze weigerde eerst, maar terwijl hij hard op haar inneukte herhaalde hij zijn bevelen. “Zeg het. Luidop. De naam van je man.”

Waar was dit voor nodig? Waarom wilde hij dit? Ze schaamde zich zo al erg genoeg voor het feit dat ze haar lieve man opnieuw zo schandelijk bedrogen had. Waarom wilde hij nu ook nog eens dat ze zijn naam zei? “Alsjeblieft, nee.” Ze keek in zijn ogen en smeekte hem op te houden, maar de blik in zijn ogen was hard en medogenloos, en hij herhaalde opnieuw zijn bevel. “Laatste kans, slet. De naam van je man. Of je weet wat de gevolgen zijn.”

“Fred.”

“Opnieuw.”

“Fred.”

“Luider.”

“Fred!”

“Nog luider.”

“Fred!”

Het was duidelijk dat Mark hiervan genoot. Terwijl hij zijn harde pik in en uit haar kut bleef rammen bleef hij maar doorgaan. Anna schaamde zich zo enorm, en het was zo vernederend om op deze manier eraan herinnerd te worden dat ze haar lieve man aan het bedriegen was, maar desondanks kon ze niet verhelpen dat ze zelf weer zo enorm geil en opgewonden werd. Mark bleef maar doorgaan. “Wat zou hij hiervan vinden, denk je? Wat zou hij ervan vinden als hij zou weten dat zijn lief klein vrouwtje, waar hij zoveel van houdt, eigenlijk een slet is die zich door andere mannen laat gebruiken? Een slet die bij het minste haar benen meteen voor andere mannen spreidt? Wat zou hij ervan vinden als hij zou weten dat zijn vrouwtje nu het bezit van iemand anders geworden is, en dat ze alles zal doen wat die andere man van haar verlangt, ongeacht wat dat zal zijn? Wat zou hij hier volgens jou van vinden?”

Terwijl hij die dingen in haar oor fluisterde begon hij haar steeds harder te neuken, en zonder het te willen kwam ze even later opnieuw bijzonder hevig klaar. Terwijl ze klaar kwam kreunde en hijgde ze luid, maar dat ging al snel over in gehuil. En terwijl de tranen over haar wangen stroomden kwam ook Mark weer luid grommend in haar klaar.

Toen hij klaar was stond hij op en zei dat ze zelf moest blijven liggen. Hij kleedde zich aan en herinnerde haar subtiel aan de videocamera die in de hoek van de kamer opgesteld stond. Hij grijnsde zelfverzekerd. “Herinner je je hoe je hier binnen bent gekomen? Ik zou zeggen dat de beelden daarvan zullen bewijzen dat je dit ook echt wilde. Werk me niet tegen, Anna. Het enige wat je hoeft te doen is me gehoorzamen. Want je bent nu van mij. Mijn kleine sletje. Zeg het me na.”

Anna had opgehouden met huilen, maar haar wangen waren nog nat van de tranen. Haar stem klonk onderdanig, verslagen. “Ik ben je kleine sletje.”

“Ben ik je Meester, slet?”

Nieuwe tranen begonnen over haar wangen te rollen. Ze schaamde zich zo enorm. “Ja. Je bent mijn Meester.”

“Goed zo. En jij bent mijn speciale kleine hoertje.” Met die vernederende woorden draaide hij zich om en verliet met de camera in zijn hand de kamer.

Anna bleef nog wel zeker 20 minuten in bed liggen, huilend van ellende, voordat ze uiteindelijk opstond.

Hoofdstuk 5 – Meer betrokkenheid van de man
Die vrijdagavond gaf Anna flink wat meer aandacht aan haar man dan normaal. De dagen voordien was ze heel erg afstandelijk geweest, omdat ze zich zo schaamde en zich zo schuldig voelde voor wat ze had gedaan. De dingen die ze had gedaan waren erg genoeg geweest, en ze wilde het niet nog erger maken door ook nog haar man er onder te laten lijden. Ze hield zielsveel van hem, en ze wilde hem absoluut niet kwijt. Ze verontschuldigde zich daarom voor het feit dat ze de laatste tijd zo afstandelijk geweest was, en de hele avond was ze extra lief voor hem. Het werd een heel fijne, intieme avond, vooral nadat de kinderen naar bed waren, en Fred genoot duidelijk van de aandacht die hij van zijn vrouw kreeg. Ze gingen ook vroeger naar bed die avond, want ze hadden al meer dan een week geen sex meer met elkaar gehad.

Ze lagen nog maar net in bed, en ze waren nog maar net begonnen met elkaar liefdevol te kussen toen plotseling de telefoon ging. Het was nog vroeg, en dus vonden ze het niet abnormaal dat ze gebeld werden. Anna kroop naar de telefoon en nam de hoorn op.

“Anna, ben je nu alleen en kun je vrij praten?” Het was Mark.

Anna dacht dat ze door het bed zou zakken. Mark? Hoe kwam hij er in godsnaam bij om haar thuis op te bellen? En hij kwam hij aan hun telefoonnummer? Ze probeerde te doen alsof er niets aan de hand was, maar inwendig werd ze bijna gek van paniek. “Nee.” Ze wist niet wat ze anders kon zeggen, of hoe ze hem duidelijk kon maken dat haar man bij haar in bed lag. Ze drukte de hoorn stevig tegen haar oor en hoopte dat Fred niets zou horen van wat Mark zou zeggen.

“Geen probleem, en daar had ik eigenlijk al rekening mee gehouden.” Hij praatte stilletjes, en Anna besefte dat hij al door had dat ze niet alleen was. “Ik zal dit gesprek kort en bondig houden, en daarna mag je terug alle aandacht aan je man geven. Morgen om 2 uur in de namiddag verwacht ik je in het park aan de rand van de stad.” Het park dat hij bedoelde lag een beetje afgelegen, maar het was niet ver weg van waar ze woonde. “Parkeer je auto aan de hoofdingang. Tegen je man mag je zeggen dat je naar een winkel of zo gaat. Voor wat nu betreft, zeg je maar dat ik een van je collega’s ben die een document nodig heeft dat alleen jij weet liggen. Dus bedenk maar snel iets dat je luidop kan zeggen, bvb. dat het ergens in een kast ligt of zo.”

Anna was wel dankbaar voor Mark’s suggestie, want zelf was ze te overstuur om iets te bedenken. “Wat je zoekt ligt in de archiefkamer, op het eerste rek, en er staat ‘Janssen’ op geschreven.”

“Haha. Goed zo. Dan zie ik je morgen om 2 uur. Zorg dat je stipt op tijd bent. Ik heb je dan trouwens maar een half uurtje nodig.”

Ze probeerde zich een beetje te ontspannen, en dwong zichzelf om even te giechelen, maar dat lukte niet echt. “Dat is niet erg. Ik hoop dat je het vindt.” Mark moest weer even lachen. “Ik zal het wel vinden. Zorg jij maar dat je op tijd bent, kleine slet.” En toen hing hij op.

“Wie was dat?” vroeg Fred nieuwsgierig.

“Iemand van het werk. Gerry is aan het overwerken, en ze had een document nodig. Ze voelde zich een beetje ongemakkelijk dat ze me daarvoor zo laat heeft moeten storen.”

Het was duidelijk dat Fred niet echt geinteresseerd was in het gesprek met haar ‘collega’. Hij was opgewonden, en hij had zin in seks. Hij kroop tegen haar aan en fluisterde “waar waren we ook alweer gebleven?…” Anna deed haar best om het gesprek met Mark van zich af te zetten, en om zich te concentreren op haar man, maar dat lukte haar niet. Door het gesprek was ze helemaal overstuur geraakt en nu was ze weer op van de zenuwen. Ze had sex met Fred, maar in gedachten was ze er helemaal niet bij. Oh god, Mark had haar thuis opgebeld! Opnieuw vroeg ze zich af hoe hij aan haar nummer gekomen was. Maar ze was wel blij dat hij tenminste een beetje voorzichtig geweest was, en dat hij rekening gehouden had dat met het feit ze niet alleen geweest was.

Opgewonden als hij was, merkte Fred niets van hoe zijn vrouw zich echt voelde. Hij ging helemaal op in het genot van het moment, en hij ging ervan uit dat Anna er net zoveel van genoot als hij zelf. Na hem een tijdje gepijpt te hebben, kroop ze bovenop hem en liet ze zich et haar lekkere kutje over zijn keiharde paal zakken. Meteen begon ze op en neer te wippen op zijn lul, en deed ze Fred genieten van de vaste grip die haar natte kutje op zijn pik had, en van het zicht van haar zware borsten die voor zijn gezicht wild heen en weer bengelden. Uiteindelijk kwam Fred klaar, en spoot hij zijn zaad in haar kutje. Anna vroeg zich af hoeveel van Mark’s sperma op dat moment nog diep in haar kutje rondzwom, maar zette deze gedachte weer snel van zich af. Om het nog lekkerder voor haar man te maken veinsde ze zelf ook een orgasme. Toen hij klaar was rolde ze van haar tevreden glimlachende man af, en even later lag hij al zalig naast haar te snurken. Voor Anna duurde het echter nog verschillende uren voordat ze zelf eindelijk in slaap viel.

De volgende dag, zaterdag, vertelde ze Fred een smoesje en vroeg ze hem of hij even op de kinderen kon passen, en was ze om 2 uur stipt aan de hoofdingang van het park. Mark kwam enkele minuten na haar de parkeerplaats opgereden, en parkeerde zijn auto naast die van haar. Hij gebaarde dat ze bij hem in de auto moest komen zitten. Ze gehoorzaamde, en toen ze naast hem zat keek hij haar glimlachend aan. “Goed zo. Je bent netjes op tijd. Daar hou ik van. Ik begrijp dat je misschien geschrokken bent van het feit dat ik je gisterenavond opgebeld heb, maar zoals je hebt gemerkt ben ik heel voorzichtig. Ik beloof je dat je veilig zal zijn, zo lang jij je hoofd er maar bij houdt en me blijft gehoorzamen.”

Hij wachtte even, en begon vervolgens de gulp van zijn broek open te maken. Er is maar 1 reden waarom ik je vandaag wilde ontmoeten. En ik denk dat je wel weet wat die reden is. Ik wil je er alleen even aan herinneren wat je voor mij bent.”

Anna’s maag kromp samen. Ja, ze begreep wat hij bedoelde en wat hij van haar wilde. Liefst van al zou ze meteen uit de auto stappen en wegrennen, zo snel en zo ver ze maar kon. Ze wilde dit alles helemaal niet. Maar ze besefte dat ze andere geen keuze meer had. Hij had haar helemaal in zijn macht. En ze wilde kost wat kost vermijden dat Fred iets te weten zou komen. Ze boog zich over zijn kruis met de bedoeling zijn pik in haar mond te nemen, maar hij hield haar tegen. “Voordat je je plicht vervult, wil ik horen wat je bent. Wat ben je, Anna?” Ze voelde zich compleet machteloos, en het was duidelijk dat Mark ervan genoot om haar aan haar positie te herinneren.

Haar antwoord was stil en onzeker. “Ik ben je slet.”

“En mijn pijphoer. Dat is wat je op dit moment voor me bent, of niet? Zeg het.”

“Ik… ik ben je pijphoer.”

“Kijk me aan als je dat zegt, Anna.”

Ze keek hem aan, recht in zijn koele, berekenende ogen, en zei met trillende stem “Ik ben je pijphoer.”

“Goed zo. Toon me nu dat je dat ook meent.”

Verslagen, verlegen en beschaamd leunde ze verder over hem heen, en nam zijn harde, kloppende pik in haar mond. Ze had haar man Fred al heel vaak gepijpt, omdat ze wist dat hij daar heel erg van hield, en ze wist dus hoe het moest, maar toch kreeg ze van Mark de ene opmerking en aanwijzing na de andere. Blijkbaar vond hij het niet goed genoeg dat ze hem gewoon pijpte zoals ze dat gewoon was bij haar man. Hij wilde dat ze hem pijpte op de manier zoals hij dat wilde. Tijdens het pijpen van haar man had zij altijd de controle gehad, maar met Mark was het nu helemaal anders. Hij wilde dat ze besefte dat hij degene was die de controle had. En hij deed dat door haar te vertellen hoe hij gepijpt wilde worden, en door haar de hele tijd te verbeteren. Gehoorzaam volgde ze al zijn bevelen op, en na een tijdje merkte ze dat hij ging klaarkomen. Terwijl ze met haar mond op zijn pik zwoegde ze hij dat hij verwachtte dat ze alles netjes door zou slikken, en dat deed ze uiteindelijk ook. Ze had dit nog nooit eerder gedaan, zelfs niet bij Fred, en de mentale impact was dan ook enorm groot. Ze voelde zich vies en misbruikt, en ze wist dat ze nog lang met de smaak van zijn sperma in haar mond zou blijven zitten.

Mark stopte zijn pik weer in zijn broek, en hij begon uit te leggen wat hij als volgende taak voor haar in petto had. “Ik heb een taak voor je, en je hebt tot maandag de tijd om ze uit te voeren. In de praktijk wil dit zeggen dat je het vanavond of morgenavond kan doen. En je zal misschien denken dat het een onmogelijke taak is, maar volgens mij zal het je wel lukken. Ik verwacht dan ook dat je er je uiterste best voor doet. Ik wil dat je je pijpmondje gebruikt om je man te plezieren, net zoals je dat nu net voor mij gedaan hebt. Je zal thuis vast wel een digitale camera hebben, en ik wil dat je je man overtuigd om enkele heel stoute foto’s van je te maken. Onder andere een mooie foto van zijn zaad op jouw tong, net voordat je het inslikt.” Hij pauzeerde even, alsof hij haar de tijd wilde geven om zijn instructies goed tot haar door te laten dringen. Hij zag de uitdrukking van paniek op haar gezicht, en de angst voor wat hij van haar wilde. “Ik weet zeker dat als je echt moeite doet, het je ook zal lukken. De beste manier om het aan te pakken is met een goede planning. Door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat je de camera binnen handbereik hebt op het moment dat je hem nodig hebt. Je kan waarschijnlijk ook best wachten met hem te vertellen wat je wil totdat je hem aan het pijpen bent. Als je hem dan opdraagt om foto’s van je te maken zal hij dat vast en zeker doen. En als hij bijna klaar komt, vertel je hem dat je een foto van zijn zaad wil, in je mond. Maar hoe je het aanpakt is uiteindelijk niet mijn zorg. Wat telt is dat je met resultaten komt.”

“Oh god.” Ze wist niet wat zeggen, want ze was zo geschokt. Zoiets had ze nog nooit gedaan! En wat zou Fred wel niet van haar denken? En wat als hij niet wilde meewerken? Terwijl ze zich dit afvroeg besefte ze echter dat Fred altijd redelijk gemakkelijk te ‘sturen’ is als hij echt opgewonden is. Ze besefte dus ook dat de opdracht misschien niet zo onmogelijk zou zijn als ze in haar eerste reactie dacht.

“Anna, dit is geen verzoek, maar een bevel. Zorg dat het gebeurt. En ik raad je aan om het vanavond al te proberen. Op die manier heb je als het fout gaat morgenavond om het opnieuw te proberen. Heb je me begrepen, Anna?”

Ze voelde zich verslagen en vernederd, en besefte dat ze wederom geen andere keuze had dan te doen wat Mark wilde. “Ja. Ik heb je begrepen.”

“En Anna? Ik verwacht achteraf de bewijzen te zien. Tenminste twee foto’s,gedrukt in groot formaat, op fotopapier van goede kwaliteit. Een van de foto’s is dan van het zaad in je mond. En ik wil dat je ze maandag tijdens je lunchpauze naar mij brengt. Op deze manier mag je voor mij voor hoer gaan spelen, Anna.”

Haar maag was opnieuw samengekrompen. Ze wist dat het geen onmogelijke opdracht was, maar het zou behoorlijk wat moeite kosten. En ze wist dat ze haar uiterste best zou moeten doen om het te laten lukken. Voor haar nieuwe Meester. Ze was zich ook nog heel erg bewust van wat er net gebeurd was, en van de smaak van zijn sperma in haar mond, en dat hij haar zometeen naar haar lieve man zou sturen, meteen nadat ze een andere man gepijpt had. En het feit dat Mark haar als een hoer bestempelde maakte het alleen maar erger.

“Voordat ik je met rust laat wil ik dat je me dankt voor het feit dat je me hebt mogen pijpen.”

Met naar beneden gerichte ogen begon ze hem te bedanken, maar hij onderbrak haar en eiste dat ze hem recht in zijn ogen keek.

“Dankjewel Meester. Dankjewel dat ik je pik heb mogen pijpen.”

“En je zal een gehoorzaam hoertje zijn dit weekend, of niet? Zeg het. Alles.”

Ze deed wat hij vroeg, en bleef hem daarbij recht in zijn ogen kijken. “Ik zal je gehoorzame hoertje zijn dit weekend. Ik zal doen wat je me opgedragen hebt.”

“Brave meid.” Hij glimlachte en streelde even over haar wang. “Ga nou maar. Ga naar huis, naar je man, en geniet ondertussen maar lekker na van de smaak van mijn zaad in je mond.”

Hoofdstuk 6 – Nog meer betrokkenheid van de man
Voor Fred kwam die avond als een bijzonder aangename verrassing. Hij had er geen idee van waarom Anna zich gedroeg zoals ze zich gedroeg, maar hij vond het geweldig. Het was allemaal eigenlijk al eerder die dag begonnen, nadat ze thuis was gekomen van het ‘winkelen’, toen ze haar man een duidelijk hint gegeven had dat ze zin had om die avond helemaal uit haar bol te gaan. En tijdens het verdere verloop van de namiddag en avond had ze hem een aantal keer laten weten dat ze zich vandaag erg stout voelde.

De avond kwam, de kinderen werden op gegeven moment naar bed gebracht, en nadat Fred een douche genomen had was hij op het bed gaan liggen, en was hij wat beginnen lezen. Hij lette niet echt op wat zijn vrouw deed terwijl ze zich klaarmaakte om naar bed te gaan, maar toen hij haar adem op zijn buik voelde kreeg ze wel meteen zijn volledige aandacht. Toen hij naar beneden keek zag hij haar ondeugende glimlach. Ze nam uitgebreid de tijd om hem te plagen en om hem op te geilen. Nadat ze hem ongeveer 10 minuten gepijpt had haalde ze hun digitale camera tevoorschijn en gaf ze die aan hem. Fred was hierdoor erg verrast. Ze hadden al eerder met de camera gespeeld, maar altijd op initiatief van Fred, en verder dan het nemen van wat halfnaakte foto’s van elkaar waren ze nooit gegaan. Hij was dus wel erg verrast dat ze nu plots wilde dat hij haar fotografeerde terwijl ze hem aan het pijpen was! Hij vond het echter een supergeil idee, en uit angst dat ze van gedachten zou veranderen begon hij meteen foto’s van haar te maken. En het leek wel alsof ze het zelf ook heel erg geil vond, want ze keek de hele tijd recht in de lens van de camera, en ze gedroeg zich als een onverzadigbare slet. Al snel was Fred zo opgewonden dat hij op het punt stond te gaan spuiten. Anna had dit ook al meteen in de gaten, maar ze stond erop dat hij verder ging met foto’s maken. Fred was nog steeds een beetje geschokt, maar tegelijkertijd vond hij het geweldig dat ze zich zo sletterig gedroeg. Het gebeurde sowieso maar zelden dat ze met pijpen tot het einde ging, en hij vond het dan ook een geweldig idee om er foto’s van te maken, zodat hij er later een mooie herinnering aan over zou houden.

Toen hij zei dat hij ging komen stopte ze niet. Ze ging gewoon door met pijpen. En ook toen hij begon te spuiten stopte ze niet. Fred kreunde luid van genot terwijl hij vol ongeloof keek hoe zijn vrouw het zaad uit zijn pik zoog. Toen hij bijna uitgespoten was raakte haar hand heel even die van hem. Meer bepaald raakte ze de hand aan die de camera vasthield, om hem eraan te herinneren dat hij foto’s moest blijven maken. Net zoals in een pornofilm opende ze vervolgens haar mond voor de camera, en liet ze het sperma zien dat haar tong bedekte.

Fred vond dit zo geweldig dat hij na een korte rustpauze de drang voelde om ook iets terug te doen voor haar. Hij kroop tussen haar benen en begon haar uitgebreid te beffen. Hij genoot ervan om dat voor haar te doen, niet alleen omdat ze hem net zo lekker klaar gepijpt had, maar ook omdat hij na haar afstandelijkheid van de afgelopen dagen zo blij was dat alles weer goed was. Hij nam zijn tijd om haar heerlijk te verwennen, en bezorgde haar eveneens een intens orgasme. Achteraf hield hij haar heel lang heel stevig vast. En Anna deed hetzelfde met hem, en ze vertelde hem wel honderd keer hoeveel ze van hem hield.

De volgende dag, zondag, was het erg mooi weer, en Fred bracht het grootste deel van zijn tijd samen met de kinderen door in de tuin. Hij had er geen idee van dat zijn vrouw van die gelegenheid gebruik maakte om de foto’s voor haar Meester af te drukken.

Op maandag kreeg Anna al vroeg in de ochtend een telefoontje op haar werk. Ze bevestigde aan haar Meester dat ze haar opdracht met succes had volbracht. Terwijl ze dit deed voelde ze zich enorm schuldig en beschaamd, omdat ze wist dat ze haar lieve man voor de zoveelste keer bedrogen had.

Tijdens de middagpauze pikte Mark haar op en nam hij haar mee naar een rustig restaurant. Terwijl ze op het eten wachtten overhandigde ze hem de foto’s. Ze had drie foto’s afgedrukt, duidelijke foto’s die niets aan de verbeelding overlieten. Mark nam uitgebreid de tijd om ze een voor een te bekijken, en hij gaf de hele tijd vernederende opmerkingen, onder andere over de kleine afmetingen van de pik van Fred (in vergelijking met die van hem).

Tijdens de hele lunchpauze was Anna heel stil en onderdanig. Ze voelde zich zo enorm schuldig en beschaamd, maar ze had ook een vreemd gevoel van tevredenheid. Ze wist ook niet precies hoe het mogelijk was, maar iets in haar was tevreden dat het haar was gelukt om te doen wat haar was opgedragen. Mark was erg nieuwsgierig naar de gebeurtenissen van het weekend, en hij wilde alle details weten, onder andere hoe ze het had aangelegd, hoe ze begonnen waren, hoe Fred had gereageerd, etc, etc...

Na de lunch zei hij dat hij erg tevreden over was over het feit dat ze zo gehoorzaam was geweest. “Je hebt dat heel goed gedaan, Anna. En je doet er goed aan om me te blijven gehoorzamen. Ik wil dat je me leert vertrouwen. Ik wil dat je erop vertrouwt dat wat ik met je doe goed voor je is. Nu je hebt bewezen dat je gehoorzaam bent, wil ik stapje verder gaan. Ik heb weer een nieuwe taak voor je, en ik wil je tot donderdag geven om ze uit te voeren.” Haar hart begon meteen te bonken van nervositeit. Oh god, wat wilde hij nu weer van haar? Tegelijkertijd voelde ze echter ook dat ze weer opgewonden werd, en dat verwarde haar enorm. Deze vreselijk man had haar net verteld dat hij haar grenzen nog verder wilde verleggen, en dat maakte haar bang. Hoe was het mogelijk dat ze daar tegelijkertijd zo opgewonden van werd?

“Ik wil dat je deze week op een avond je man vastbindt. Ik wil dat je hem vastbindt terwijl hij met gespreide armen en benen op jullie bed ligt. Ik wil dat je hem blinddoekt. En dat je hem gebruikt. En dat je je tijd ervoor neemt. Maak hem gek van verlangen. En dan wil ik dat je enkele foto’s van hem maakt.”

Anna sloeg in paniek. “Maar wat als hij dat niet wil? We hebben zoiets nog nooit eerder gedaan!”

“Dat is jouw probleem, slet. Doe wat je moet doen om ervoor te zorgen dat hij het toelaat. Wind hem op. Plaag hem. Gebruik je pijpmondje als dat nodig is. Vertel hem dat je dat heel graag wil. Dat je dat altijd al hebt gewild. Het zal waarschijnlijk heel wat gemakkelijker zijn dan je nu denkt. Afgaand op wat je me verteld hebt over de pijpbeurt die je hem gegeven hebt, zou het me niet verbazen als hij er maar al te graag in meegaat. Maar uiteindelijk is het jouw probleem om ervoor te zorgen dat hij meewerkt. Je weet wat de gevolgen zijn als je faalt. Dit is geen spelletje, Anna. Je mag van mij dus geen speelruimte of genade verwachten. Je zal precies doen wat ik je opdraag, omdat je geen andere keuze hebt. Ben ik duidelijk?”

Anna voelde zich verslagen. Onderdanig antwoordde ze “Ja.”

“Anna, je gelooft het misschien niet, maar tot nu toe heb ik het je erg gemakkelijk gemaakt, en ben ik niet erg streng geweest. Maar dat gaat nu veranderen.” Zijn stem werd streng en dominant. Het was duidelijk dat hij steeds meer genoot van de controle en macht die hij over haar had. “Als je me antwoordt, hoor ik je onderdanigheid in je stem, maar ik wil dat je vanaf nu nog wat duidelijker bent over je onderdanigheid, en over je positie ten opzichte van mij. Vanaf nu, als je ‘ja’ wil antwoorden, dan wil ik dat je ‘ja Meneer’ zegt. En in plaats van ‘je’ zeg je vanaf nu ‘U’ tegen me. Je bent van mij, en je staat onder mij. Ik wil dat je dat beseft, en dat je dat ook regelmatig bevestigt. Begrijp je me?”

Ze keek hem recht in zijn ogen, en voelde de vernedering van wat hij net gezegd had tot op haar botten doordringen. Maar ze had geen andere keuze dan te zeggen “Ja Meneer. Ik begrijp U.”

Hij nam de foto’s die hij even terzijde had gelegd, en stopte ze in zijn tas. Vervolgens betaalde hij de rekening en vertrokken ze. Hij zette haar bij haar werk af, en kon het niet laten om haar opnieuw aan haar opdracht te herinneren. “Stel me niet teleur, Anna. Het maakt me niet uit of je tegen je man moet liegen, maar ik wil dat je hem fotografeert, en dat je me achteraf de bewijzen geeft dat je je opdracht heb uitgevoerd.” Net voordat ze de deur van de auto dicht deed, gaf hij haar nog een blad papier waarop in grote letters drie woorden gedrukt stonden. Met een brede grijns zei hij “Nog een laatste detail, Anna. Als hij vastgebonden en geblinddoekt is, leg je dit naast hem neer, en ik wil dat dat ook op de foto staat.”

Ze nam het blad aan en las wat er op stond. “Voor mijn Meester.” Even dacht ze dat ze flauw zou vallen. Haar benen voelden als rubber aan, en ze had moeite om recht te blijven staan. En terwijl ze zich omdraaide en naar haar werk liep, trilde ze letterlijk over haar hele lijf.

Einde deel 1